Potřebujete právní pomoc v oblasti ochrany duševního vlastnictví? Potom jste na správné adrese.

Patentová kancelář Olomouc

Pokud potřebujete pomoc v oblasti ochrany duševního vlastnictví, a to od jedné odborné rady až po dlouhodobé průmyslově právní poradenství, můžete se spolehnout, že naše patentová a známková kancelář bude stát vždy na Vaší straně. Novým klientům je první konzultace vždy poskytována bezplatně. Výsledkem naší dlouhodobé práce je, že od nás klienti neodcházejí nespokojeni, ale vracejí se.

Jsme připraveni Vám poskytnout odbornou pomoc při získávání, udržování a ochraně průmyslových práv a práv na označení v tuzemsku i v zahraničí. Zastupujeme klienty v řízení o přihláškách k vynálezům za účelem udělení patentů, v řízení o zápisech průmyslových vzorů, užitných vzorů, ochranných známek, při udržování platnosti získaných průmyslových práv a práv na označení, v řízeních před příslušnými úřady, při licenčních jednáních, při nekalosoutěžních sporech, při správních řízeních před úřady státní správy (Celní úřad apod.), v soudních sporech v oblasti duševního vlastnictví.

            Zjistili jste, že někdo jiný podniká nebo jinak působí pod označením, které je totožné nebo zaměnitelně podobné s Vaší obchodní firmou nebo názvem? Myslíte si, že někdo užívá Vašeho názvu proto, aby klamal zákazníky? Potom taková osoba může porušovat zákon a poškozovat Vás. Jsme připraveni Vám pomoci. Kontaktujte nás a my prověříme, zda jednání Vašeho konkurenta nebo kohokoli jiného, kdo působí pod názvem stejným s Vámi používaným označením nebo jemu podobným, je v souladu se zákonem.

 

 

Potřebujete další informace?

KontaktNenašli jste informace, které hledáte?

Naváhejte nás kontaktovat na
tel. čísle +420 725 562 997


email soukuppat@soukuppat.cz
Office: tř.Svobody 43/39, 779 00 Olomouc

Jsme připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy
nebo si přímo sjednat osobní schůzku.

Sample image

Novinky